Wie zijn wij

PARKIETEN SOCIËTEIT LIMBURG ZUID

LID VAN DE ALGEMENE BOND VAN LIEFHEBBERS VAN PARKIET EN PAPEGAAI-ACHTIGEN

Parkieten Sociëteit Limburg Zuid is één van de afdelingen van de Parkieten Sociëteit.

Alle afdelingen samen vormen de grootste Nederlandse bond van liefhebbers van parkiet en papegaaiachtigen. Meer info. www.parkietensocieteit.nl

 

Alle afdelingen staan afzonderlijk ingeschreven bij de kvk en zijn dus zelfstandige verenigingen met hun eigen bestuur, statuten, huishoudelijk reglement en een eigen verenigings contributie.

Dit betekend echter ook dat als u lid bent van de P.S. niet automatisch lid bent van de afdeling.

 

 

ONZE DOELSTELLING

 

Vergaderingen:

Er zijn maar 2 “echte” vergaderingen per jaar.

-De jaarvergadering: hier worden bestuursfuncties transparant gemaakt en gezamenlijk besproken.

-De vergadering rond oktober hier wordt de show besproken en alle taken verdeeld.

Alle anderen “vergaderingen/bijeenkomsten” zullen wij proberen te vullen met lezingen, forums of

andere interessante aan onze hobby gerelateerde onderwerpen.

 

(Dia)Lezingen:

Die worden verzorgd door ervaren liefhebbers en kwekers van papegaaien, kaketoes, agaporniden,

parkieten enz.

Deskundigen op het gebied van mutatie kweek en houden, verzorgen en kweken van genoemde vogels.

Dierenartsen m.b.t. het voorkomen, onderkennen en behandelen van ziektes.

 

Informatie:

Het diervriendelijk omgaan met onze hobby zoals: kopen, ruilen, verzorgen, voeding, huisvesting.

Ook verervingen en andere onderwerpen welke met onze hobby te maken hebben worden besproken

op de bijeenkomsten.

 

Show:

Een grote show van parkieten, papegaaien en kaketoes vindt in principe eenmaal per jaar plaats

 

bij voorkeur in de maand oktober

 

Contact met andere kwekers:

Het onderlinge contact en het uitwisselen van (kweek)ervaring tussen de leden en andere

 

“kromsnavel” verenigingen wordt sterk bevorderd.

Bezoek aan vogelparken wordt incidenteel georganiseerd.

 

Gemaakt door M.Schwanen 2014

 

 

CLUBLOKAAL

“DE RESIDENTIE”

Abdissenlaan 63

6374 BK Landgraaf